Užklausa designer tools

Jūsų projektas ar failas

Užklausa file processing

Failų analizavimas, skenavimas

Užklausa 3d programming

3d modelio parengimas

Užklausa object settings

Kainos ir trukmės apskaičiavimas

Užklausa printing process

3D modelio (-ių) gamyba ir apdirbimas